Gedrag in uitvoering

Contact

Gedrag in uitvoering werkt vanuit de missie dat er altijd iets goeds gebeurt. Gedrag in uitvoering helpt te focussen op deze zaken en gaat met de opdrachtgever op zoek naar dat waar ze goed in zijn, wat was jouw aandeel daarin, wat levert jou dit op, kun je hier meer van doen.

 

Gedrag in uitvoering

Training en coaching van teams en leerkrachten in hun omgang met gedrag.

 

Coaching van kinderen en jong volwassenen. Vraaggestuurd en oplossingsgericht voor in de thuissituatie.

 

 

Taakspel, goed gekeurd anti-pest programma

Taakspel is een effectief anti-pestprogramma volgens recent onderzoek in opdracht van ministerie van OCW.

 

Nieuws

SchoolWide Positive Behavior Support

SWPBS

SWPBS

Een groepsgerichte aanpak gericht op gewenst gedrag waardoor ongewenst gedrag uitdooft en de sfeer in de groep verbetert.

Houden aan klassenregels lastig, continu mopperen?

Taakspel

Taakspel

Coaching-on-the-job met als doel het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht rondom een specifieke hulpvraag. De leraar leert beter omgaan met specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep.

 

Coaching-on-the-job

Co-teaching

Co-teaching

SchoolWide Positive Behavior Support, een schoolbrede en preventieve aanpak van gedrag met als primaire doel om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden een omgeving te scheppen die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

Oplossingsgericht

Denken in mogelijkheden

Focussen op krachten

Doen wat werkt

Wat deed jij waardoor dit werkt

Op maat

Vraaggestuurd

Authentiek

 

Gedrag in uitvoering

 

Privacyverklaring

Effecten Taakspel.mp4