Gedrag in uitvoering

Wat is SWPBS

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede

aanpak gericht op het creëren van een positief

schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en

gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties!

 

Interventies

SWPBS-scholen werken met een gelaagd (piramide)systeem waarin duidelijk wordt welke vormen van interventies ingezet worden. De groene interventies worden aan alle leerlingen van de school aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de leerlingen aan een dergelijke interventie voldoende heeft om het doel van de interventie te behalen. 20% van de leerlingen heeft behoefte aan extra training en oefening, omdat zij een beperkt risico op het ontstaan van gedrags-en leerproblemen lopen. Voor hen worden (gele) groepsinterventies ingezet. Een klein deel van de leerlingen heeft een vergroot risico op het ontstaan van probleemgedrag. Voor hen gelden (rode) individuele keten-interventies.

 

 

 

 

SWPBS

Oplossingsgericht

Denken in mogelijkheden

Focussen op krachten

Doen wat werkt

Wat deed jij waardoor dit werkt

Op maat

Vraaggestuurd

Authentiek

 

Gedrag in uitvoering

Kernelementen


SWPBS
 bestaat uit vijf kernelementen

 schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden

 preventie

 positieve benadering en het onderwijzen van verwachtingen

 besluitvorming op basis van gegevens

 samenwerking met ouders en externen

 

Effecten van SWPBS

 

SWPBS is een bewezen, effectieve manier om gedragsproblemen te verminderen, leerprocessen te optimaliseren en te werken aan een positieve en veilige leeromgeving waarin de effectieve instructie- en leertijd toeneemt.

Daarnaast zien we: 
• een afname van het aantal leerlingen dat slachtoffer wordt van verbaal geweld,
• een toename van sociaal gedrag op school, in de klas en thuis.,
• een betere samenwerking van het schoolteam met ouders en (jeugd)zorg,
• een reductie van het aantal disciplinaire maatregelen (zoals schorsing of verwijdering),
• minder handelingsverlegenheid van leraren,
• meer collegialiteit.

 

 

SWPBS erkend als goed onderbouwd

 

De erkenningscommissie van de databank effectieve jeugdinterventies heeft laten weten dat SWPBS is erkend als goed onderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (
www.NJI.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven.

 

Het NJI heeft Pestpreventie vanuit SWPBS geselecteerd als een van de dertien kansrijke anti-pestprogramma’s die in Nederland beschikbaar zijn. In 2015 zal worden gestart met effectonderzoek naar Pestpreventie vanuit SWPBS.

 

Waarom scholen kiezen voor SWPBS

Artikelen SWPBS