Gedrag in uitvoering

 

 

 

In 2011 is er onderzoek gedaan door Sandra Koot

met als vraag:

 

Waar lopen leerkrachten in het regulier onderwijs het

meest tegenaan?

 

Hieruit kwam de volgende top 3:

1. Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen

2. Omgaan met verschillen in de groep (differentiatie en klassenmanagement)

3. Het voeren van gesprekken met ouders

 

Ook is meegenomen wat nu de behoeften van leerkrachten zijn in het regulier onderwijs?

Hierop kwamen de volgende antwoorden:

 Extra handen in de  groep

 Antwoord op (extra) werkdruk

 Kennis en vaardigheden in omgaan met moeilijkere doelgroep

 Begeleiding gericht op de leerkracht

 Begeleiding door externe specialisten met ervaring in de klas

 

Hiervoor kan co-teaching ingezet worden, co-teaching komt tegemoet aan de wens van leerkrachten namelijk:

 Leerkrachten ondersteunen op de werkvloer

 Leerkrachten professionaliseren

 Een kwaliteitsimpuls geven aan het onderwijs

 

Doel van co-teaching:

 Beter omgaan met specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep

 Verbeteren van pedagogische en didactische vaardigheden van de leraar

 

Resultaat

De leerkracht is beter toegerust door een groei van zijn handelingsvaardigheden.

 

“Een investering in de leerkracht als professional om steeds meer

passend te kunnen onderwijzen”(Koot, 2011)

 

Wat is co-teaching nu precies?

Co-teaching is een intensieve vorm van coaching-on-the-job, die gedurende een bepaalde periode plaatsvindt. De co-teacher is slechts tijdelijk en op specifieke momenten. Hierbij staat het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leraar op basis van zijn hulpvraag centraal. De leraar leert beter omgaan met specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep. De leraar wordt in dit coaching traject beter toegerust door een groei van zijn handelingsvaardigheid, waardoor het coaching traject kan worden beëindigd. Hier wordt geïnvesteerd in de leraar als professional om steeds meer passend te kunnen onderwijzen (Koot, 2011).

 

 

 

 

 

Co-teaching

Oplossingsgericht

Denken in mogelijkheden

Focussen op krachten

Doen wat werkt

Wat deed jij waardoor dit werkt

Op maat

Vraaggestuurd

Authentiek

 

Gedrag in uitvoering

Geef iemand een vis en je voedt hem voor een dag
Leer iemand vissen en je voedt hem een leven lang