Gedrag in uitvoering

 

 

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens

het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens

ongewenstgedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Klassenregels
Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. 

Voor wie?
Taakspel wordt gespeeld door de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Taakspel wordt ook gespeeld op het SO en VSO. 
 

 

 

 

Hoe wordt Taakspel gespeeld? 
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leraar of pedagogisch medewerker en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. 

Doelen
Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

 

 

 

 

Taakspel

Oplossingsgericht

Denken in mogelijkheden

Focussen op krachten

Doen wat werkt

Wat deed jij waardoor dit werkt

Op maat

Vraaggestuurd

Authentiek

 

Gedrag in uitvoering

Taakspel voor kleuters

Nieuw uitgebracht is Taakspel voor Kleuters. Ook bij jongere kinderen heeft men behoefte aan een aanpak om regelovertredend gedrag te verminderen, zodat de kinderen meer tijd en aandacht hebben voor hun werk, spel of activiteit. En het is rustiger en gezelliger in de groep! Taakspel in de klas is niet geschikt voor deze kleutergroepen: de situatie en organisatie in de kleuterklas is te afwijkend. Vandaar dat wij recentelijk Taakspel voor Kleuters ontwikkelden. Ook leerkrachten in groep ½ kunnen nu met Taakspel aan de slag!

Hoe werkt Taakspel voor Kleuters?
De kinderen spelen
Taakspel tijdens de normale gang van zaken, bijvoorbeeld in de kring of tijdens het werken aan tafel of in de hoeken. De leerkracht bespreekt met de kinderen welke regels er tijdens Taakspel gelden, bijvoorbeeld: je zit goed op je stoel, je steekt je vinger op of je helpt elkaar. De kinderen - in teams - stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Het team verliest een punt als er tóch een Taakspelregel wordt overtreden. De teams strijden om de vooraf afgesproken beloning, bijvoorbeeld een kleurplaat, dansen of een leuk spel spelen. Tijdens Taakspel geeft de leerkracht veel complimenten aan kinderen met positief gedrag en negeert hij negatief gedrag.